Visionaries

Mr. Sachin Usha Vilas Joshi

(Educationist)

Dr. Prajkta Joshi

(Vice Chairman)

Mrs. Ankita Vimala Jagat Kurya

(Principal)

Mrs. Saba Khan

(Pedagogy Expert)

Our Mentor & Associates

Late. Bhishmaraj Bam

(Sports Psychologist)

Prof. Shree. Shyam Manav

              (Socialist)